έντυπο & επεξεργασία εικόνας

Δημιουργία συνθέσεων από μεμονωμένες εικόνες αντικειμένων & σχεδιασμός εντύπου

πελάτης: Azzaro

Φωτογραφία: Σταύρος Τσούπας