φωτογράφιση χώρου boutique

Φωτογραφήσαμε τον χώρο υποδοχής πελατών στο κατάστημα της boutique στην Αθήνα. Οι εικόνες χρησιμοποιήθηκαν στα social media και την ιστοσελίδα της εταιρείας.


Φωτογράφιση χώρου • adeadpixel
Φωτογράφιση χώρου • adeadpixel
Φωτογράφιση χώρου • adeadpixel
Φωτογράφιση χώρου • adeadpixel