φωτογράφηση χώρου

Φωτογραφήσαμε το κατάστημα της boutique στην Αθήνα. Οι εικόνες χρησιμοποιήθηκαν στα social media και την ιστοσελίδα της εταιρίας.

πελάτης: boutique