φωτογράφηση & σχεδιασμός καταλόγου

Φωτογράφηση του συνόλου των προϊόντων στον χώρο της εταιρίας και σχεδιασμός του καταλόγου “Συλλογές Βάπτισης” για την εταιρία ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.

πελάτης: Παρίσης