φωτογράφιση προϊόντων & σχεδιασμός καταλόγου ΠΑΡΙΣΗΣ Σετ Βάπτισης

Φωτογράφιση του συνόλου των προϊόντων στον χώρο της εταιρείας και σχεδιασμός του καταλόγου “Συλλογές Βάπτισης” για την εταιρεία ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.


Ετήσιοι Κατάλογοι "Συλλογή Βάπτισης " ΠΑΡΙΣΗΣ • adeadpixel

Φωτογράφιση του συνόλου των προϊόντων της εταιρείας ΠΑΡΙΣΗΣ και σχεδιασμός των ετήσιων καταλόγων “ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ”.

Κατάλογος Προϊόντων ΠΑΡΙΣΗΣ • adeadpixel
Φωτογράφιση & Κατάλογος Προϊόντων ΠΑΡΙΣΗΣ • adeadpixel
Φωτογράφιση & Κατάλογος Προϊόντων ΠΑΡΙΣΗΣ • adeadpixel
Κατάλογος Προϊόντων ΠΑΡΙΣΗΣ • adeadpixel
Φωτογράφιση & σχεδιασμός καταλόγου ΠΑΡΙΣΗΣ • adeadpixel
Κατάλογος Προϊόντων ΠΑΡΙΣΗΣ • adeadpixel
Φωτογράφιση & Κατάλογος Προϊόντων ΠΑΡΙΣΗΣ • adeadpixel
Φωτογράφιση & σχεδιασμός καταλόγου ΠΑΡΙΣΗΣ • adeadpixel
Κατάλογος Προϊόντων ΠΑΡΙΣΗΣ • adeadpixel

Η φωτογράφιση των βαπτιστικών σετ της εταιρείας ΠΑΡΙΣΗΣ γίνεται πάντα με σκοπό την προβολή τους τόσο στους έντυπους καταλόγους όσο και στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Συχνά επιλέγουμε να φωτογραφίσουμε συνθέσεις και όχι μεμονομένα προϊόντα ή να χρησιμοποιήσουμε εικόνες με φόντο αντί των ξακριστών.

Κατάλογος Προϊόντων ΠΑΡΙΣΗΣ • adeadpixel
Φωτογράφιση & σχεδιασμός καταλόγου ΠΑΡΙΣΗΣ • adeadpixel
Φωτογράφιση & σχεδιασμός καταλόγου ΠΑΡΙΣΗΣ • adeadpixel
Κατάλογος Προϊόντων ΠΑΡΙΣΗΣ • adeadpixel
Φωτογράφιση & σχεδιασμός καταλόγου ΠΑΡΙΣΗΣ • adeadpixel

Οι Συλλογές Βάπτισης περιλαμβάνουν μεγάλη γκάμα προϊόντων διαφορετικών απαιτήσεων ως προς την φωτογράφισή τους. Το σύνολο των προϊόντων φωτογραφίζονται στους χώρους της εταιρείας.

Κατάλογος Προϊόντων ΠΑΡΙΣΗΣ • adeadpixel

Μετά την φωτογράφιση και την επεξεργασία των εικόνων,  ξεκινάμε την διαδικασία σχεδιασμού του ετήσιου καταλόγου, με υλικό που εμπλουτίζεται / ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Ετήσιοι Κατάλογοι 2017-18 ΠΑΡΙΣΗΣ • adeadpixel

,