Διαφημιστικό έντυπο & stand Dirt Devil

Δημιουργία 8σέλιδου εντύπου για προώθηση προϊόντος


Εξώφυλλο διαφημιστικού - προωθητικού εντύπου • adeadpixel
Διαφημιστικό έντυπο • adeadpixel
Σχεδιασμός διαφημιστικού - προωθητικού εντύπου • adeadpixel

Σχεδιασμός διαφημιστικού – προωθητικού εντύπου για προϊόν Infinity VS8 – Dirt Devil για την marketquest. Τα έντυπα χρησιμοποιήθηκαν σε προωθητική ενέργεια της εταιρείας σε συνδυασμό με αντίστοιχο stand στα καταστήματα της media markt

Σχεδιασμός διαφημιστικού - προωθητικού εντύπου • adeadpixel
Σχεδιασμός εικαστικού για stand παρουσίασης Dirt Devil marketquest • adeadpixel

Σχεδιασμός εικαστικού για stand παρουσίασης του προϊόντος Infinity VS8 – Dirt Devil για λογαριασμό της marketquest στην media markt.έντυπα - γραφιστική