έντυπο & stand προϊόντος

Προϊοντική φωτογράφιση θερμαντικών eco-emitter.
Σχεδιασμός 3πτυχου διαφημιστικού εντύπου προϊόντος.
Σχεδιασμός stand / booth  για την προώθηση των προϊόντων.,