έντυπο & φωτογράφηση προϊόντος

Προϊοντική φωτογράφηση θερμαντικών eco-emitter.
Σχεδιασμός 3πτυχου εντύπου προώθησης προϊόντος.

πελάτης: market quest