λογότυπο YourLoveStory

Σχεδιασμός βασικού λογότυπου και επιμέρους υπηρεσιών.
Σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας & δημιουργία εικαστικών για social media (facebook & google plus)


Σχεδιασμός Λογοτύπου • adeadpixel

Σχεδιασμός λογότυπου & εφαρμογών του για το YourLoveStory.

Δημιουργία εικαστικών για τα social media της εταιρείας