λογότυπο ezzo takami

Επανασχεδιασμός λογότυπου, διατηρώντας την αναγνωρισιμότητα του προηγούμενου. Εφαρμογή σε τσάντα, επαγγελματική κάρτα & δωροεπιταγή.


Εταιρική Ταυτότητα • adeadpixel
Επαγγελματική κάρτα • adeadpixel