έντυπο & σχεδιασμός εικαστικών booth

Σχεδιασμός προωθητικού stand και μονόφυλλου εντύπου για τους λέβητες αερίου της fagor