φωτογράφηση προϊόντων & χώρων

Φωτογράφηση προιόντων στο εργοστάσιο της εταιρίας, στο νοσοκομείο Παίδων & στην κλινική αποκατάστασης Θησέας.

πελάτης: Ψηλιάκος