φωτογράφιση προϊόντων & χώρων Psiliakos

Φωτογράφιση προιόντων στο εργοστάσιο της εταιρείας, στο νοσοκομείο Παίδων & στην κλινική αποκατάστασης Θησέας.


Φωτογράφιση χώρου • adeadpixel

Φωτογράφιση Νοσοκομειακού Δωματίου στο Κέντρο Αποκαταστασης Θησέας για λογαριασμό της εταιρίας κατασκευής νοσοκομειακού εξοπλισμού PSILIAKOS

Επαγγελματική προϊοντική φωτογράφιση Psiliakos • adeadpixel
Φωτογράφιση χώρου • adeadpixel

Φωτογράφιση Νοσοκομειακού Δωματίου στο Νοσοκομείο Παίδων για λογαριασμό της εταιρίας κατασκευής νοσοκομειακού εξοπλισμού PSILIAKOS

Προϊοντική φωτογράφιση Psiliakos • adeadpixel
Φωτογράφιση προϊόντων Psiliakos • adeadpixel
Φωτογράφιση προϊόντων Psiliakos • adeadpixel
Φωτογράφιση προϊόντων Psiliakos • adeadpixel
Προϊοντική φωτογράφιση Psiliakos • adeadpixel
Επαγγελματική προϊοντική φωτογράφιση Psiliakos • adeadpixel
Προϊοντική φωτογράφιση Psiliakos • adeadpixel
Προϊοντική φωτογράφιση Psiliakos • adeadpixel
Φωτογράφιση προϊόντων Psiliakos • adeadpixel

Φωτογράφιση προϊόντων νοσοκομειακού εξοπλισμού της εταιρείας Psiliakos στους χώρους του εργοστασίου. Οι φωτογραφίες των προϊόντων χρησιμοποιούνται στα έντυπα της εταιρείας και στο website της.

Επαγγελματική προϊοντική φωτογράφιση Psiliakos • adeadpixel
Φωτογράφιση προϊόντων Psiliakos • adeadpixel
Φωτογράφιση προϊόντων Psiliakos • adeadpixel