επεξεργασία εικόνας

επεξεργασία εικόνας retouch για τις ετικέτες Καμπάς

Φωτογραφία: Παναγιώτης Παπαβασιλείου