επεξεργασία εικόνας

Τροποποίηση των στοιχείων της κάρτας σε όνομα, αριθμούς και χρώμα

Φωτογραφία: Παναγιώτης Παπαβασιλείου