επεξεργασία εικόνας

Σύνθεση εικόνας από πολλές φωτογραφίες, αλλαγή φόντου, επεξεργασία & χρωματική διόρθωση.

πελάτης: SATO

Φωτογραφία: Παναγιώτης Παπαβασιλείου

concept: Bold Ogilvy