επεξεργασία εικόνας

Ρετούς, επεξεργασία χρώματος & δημιουργία σκιών για καρέκλες γραφείου & επισκέπτη της εταιρίας.

πελάτης: SATO

Φωτογραφία: Παναγιώτης Παπαβασιλείου