επεξεργασία εικόνας

Ρετούς, επεξεργασία χρώματος & δημιουργία σκιών για καρέκλες γραφείου & επισκέπτη της εταιρίας SATO

Φωτογραφία: Παναγιώτης Παπαβασιλείου