επεξεργασία εικόνας

πελάτης: SATO

Φωτογραφία: Σταύρος Τσούπας