επεξεργασία εικόνας

επεξεργασία εικόνας (retouch) φωτογράφησης χώρων γραφείων της εταιρίας SATO

Φωτογραφία: Σταύρος Τσούπας