εικαστικά social media c-racer

Δημιουργία εικαστικών για τα social media και animated banner για την προώθηση της παρουσίας της εταιρίας σε έκθεση.