σχεδιασμός stand & έντυπο

Σχεδιασμός εικαστικών για φωτιζόμενα banner έκθεσης και έντυπο προώθησης προϊόντων για την έκθεση  pharma


Προεπισκόπηση φωτιζόμενων stand • adeadpixel
Εικαστικά φωτιζόμενων stand • adeadpixel

Σχεδιασμός των εικαστικών για τα φωτιζόμενα banner και του εντύπου που τα συνοδεύει για  προϊόντα της Braun. Το υλικό χρησιμοποιήθηκε από την εταιρία marketquest στην έκθεση  pharma

Εικαστικό φωτιζόμενου stand • adeadpixel
Εικαστικό φωτιζόμενου stand • adeadpixel
Σχεδιασμός προωθητικού εντύπου • adeadpixel


έντυπα - γραφιστική