σχεδιασμός stand & έντυπο

Σχεδιασμός εικαστικών για φωτιζόμενα banner έκθεσης και έντυπο προώθησης προϊόντων για την έκθεση  pharma

πελάτης: marketquest