εταιρική ταυτότητα

Σχεδιασμός λογότυπου διαγωνισμού Young Designers 2013  & αφίσας.

πελάτης: atelier Zolotas