εταιρική ταυτότητα

Σχεδιασμός λογότυπου. Εφαρμογή σε επαγγελματική κάρτα, αυτοκόλλητο & ταινία συσκευασίας.

πελάτης: c-racer