εταιρική ταυτότητα

Σχεδιασμός λογότυπου.
Εφαρμογή σε επαγγελματική κάρτα, αυτοκόλλητο & ταινία συσκευασίας.

πελάτης: c-racer