εταιρική ταυτότητα

Σχεδιασμός βασικού λογότυπου και επιμέρους υπηρεσιών.
Σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας & δημιουργία εικαστικών για social media (facebook & google plus)

πελάτης: atelier Zolotas